سرمایه گذاری بورس


تاریخچه بسیار با قدمت در زمینه بازار سهام و بورس اوراق بهادار در ترکیه اهمیت این بازار را ضمانت می بخشد و نظارت بسیار عمیقی برروی تمامی موارد این رشته ی اقتصادی قرار دارد.

تماس با ما