سرمایه گذاری صنعتی


<p>کشور ترکیه یکی از پر رونق ترین مناطق سرمایه گذاری صنعتی آزاد به شمار می آید، و هر ساله تعداد زیادی&nbsp;از سرمایه گذاران خارجی را به کشور خود دعوت به همکاری می نماید.</p>

تماس با ما